Introduktion till genusvetenskap, 7,5 hp

Kursen ger dig en introduktion till genusvetenskapens viktigaste begrepp och kunskapsområden. Du får lära sig om feministisk teori, intersektionalitet och maskulinitetsstudier och hur de vuxit fram i dialog med kvinnorörelsens olika faser och inriktningar. Under kursen får du tillämpa dina kunskaper genom att analysera en film utifrån valfri feministisk teori. Kursen ges på distans och innehåller inga obligatoriska fysiska träffar.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1449

Anmäl dig nu