Inversa problem, 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till hur man via mätningar eller annan information kan bestämma egenskaper i en (matematisk) problemställning. Två exempel som tas upp på kursen är parameterestimering och bildbehandling.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Beräkningsmatematik I, 9 högskolepoäng, Optimering, 7,5 högskolepoäng och Differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Undervisningen innehåller föreläsningar som går att följa antingen på plats eller via länk enligt kursschema. Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5331