Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten, 7,5 hp

Kursen ger en orientering om den nordiska välfärdsstatens och jämställdhetspolitikens utveckling från 1960-talet och framåt. På vilket sätt har den svenska jämställdhetspolitiken förändrat människors liv? På vilket sätt har den påverkat relationerna mellan könen? Kursen problematiserar jämställdhet och undersöker fyra domäner: ekonomi, politik, familj och våld. Under kursen görs jämförelser med andra länder och särskild uppmärksamhet ägnas den nordiska kvinno- och genusforskningen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1603

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1005

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1006