Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kursen ger kunskap om hur den svenska rättsordningen är uppbyggd. Du kommer att får stifta bekantskap med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena så som avtalsrätt, köprätt och associationsrätt. Du får också en grundläggande utbildning i hur du löser juridiska problem. En juridisk introduktionskurs ger dig en grundförståelse och praktisk användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med i ditt arbetsliv eller som privatperson.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn. Det kan förekomma både förinspelat material och undervisning via digitala verktyg så som t.ex. Zoom.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3387