Klassisk sång med inriktning professionell ensemble II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 hp

Utbildningen förbereder dig för ett hållbart yrkesliv som sångare i kör och ensemble på internationellt professionell nivå. Utbildningen omfattar bland annat undervisning i solosång, ensemblesång, piano som redskap för instudering, repertoarkännedom, analys och notläsning samt gehörsträning (för mer information, se kursplan). Stor vikt läggs vid din förmåga till självständigt arbete och förmåga att kunna samarbeta och samverka med andra. Musikhögskolan vid Örebro universitet erbjuder lärare med spetskompetens och studier i moderna lokaler. Välkommen med din ansökan!

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4603

Förkunskapskrav: Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4004