Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå, 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i avtals- och kontraktsrätt. Kursen behandlar allmän avtalsrätt såsom regler och principer för slutande av avtal, avtals ogiltighet och fastställande av avtalsinnehåll. Tyngdpunkten i kursen ligger dock på den speciella avtalsrätten. Därvid behandlas bland annat köprätt, entreprenadrätt, tjänsteavtal, arbetsrättsliga avtal, uppdragsavtal, transportavtal, hyresavtal och immaterialrättsliga avtal. Vidare behandlas regler kring offentlig upphandling. EU-rättsliga aspekter beaktas i kursen. Kursen behandlar också internationell avtalsrätt samt översiktligt amerikansk och brittisk avtalsrätt.
Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3304

Anmäl dig nu