Kommutativ algebra, 7,5 hp

Kursen behandlar den grundläggande teorin för ringar, särskilt kommutativa ringar, ideal, och moduler över kommutativa ringar.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Algebraiska strukturer, 7,5 högskolepoäng och Linjär algebra II, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5339