Kompilatorer och interpretatorer, 7,5 hp

Som programmerare behöver man ofta skriva program som analyserar, tolkar och översätter olika typer av data eller program. Det kan vara allt från HTML-filer och enkel konfigurationsinformation till kod i C++. I kursen går vi igenom teori och praktik för hur man gör sådan tolkning och översättning i ett datorprogram. Vi studerar uppbyggnaden av kompilatorer och interpretatorer, och hur dessa delar upp källkoden i symboler, analyserar den i enlighet med programspråkets grammatik, optimerar, och till slut genererar körbar kod. I kursen ingår också exekveringsmiljöer och verktyg för att bygga kompilatorer. En stor del av kursen utgörs av programmeringsövningar, där studenterna bland annat får bygga viktiga delar av en kompilator.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Datastrukturer och algoritmer, 7,5 högskolepoäng och Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5014

Anmäl dig nu