Komplex analys, 6 hp

Kursen behandlar analytiska och harmoniska funktioner, konforma avbildningar, Cauchys integralsats och integralformel med konsekvenser, residukalkyl med tillämpningar.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Analysens grunder, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5045

Anmäl dig nu