Komposition och arrangering II, avancerad nivå, 15 hp

Kursen som är en fortsättning på Komposition och arrangering I, avancerad nivå syftar till att vidareutveckla studentens konstnärliga och personliga kvaliteter som tonsättare/arrangör, varför kursen i stor utsträckning utformas individuellt mot en egen profil.

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 högskolepoäng eller Konstnärlig kandidatexamen i musik samt ytterligare 15 högskolepoäng på avancerad nivå med fokus på komposition eller arrangering

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4002

Förkunskapskrav: Komposition och arrangering I, avancerad nivå, 15 högskolepoäng eller Konstnärlig kandidatexamen i musik samt ytterligare 15 högskolepoäng på avancerad nivå med fokus på komposition eller arrangering

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4302