Körledning för musiklärare, 7,5 hp

Kursen vänder sig till studenter i ämneslärarprogrammet med inriktning musik och som vill fördjupa sina studier i körledning. Målet är att utveckla det pedagogiska och metodiska arbetet med barn- och ungdomskör samt vuxenkör.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Musik för lärare II, Gymnasieskolan, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4031

Anmäl dig nu