Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

I kursen arbetar vi med många aspekter av körledarskapet med huvudsaklig inriktning på att utveckla det pedagogiska och metodiska arbetet med vuxenkör. Utöver de grundläggande ämnena gestik, röst och piano undervisas i repetitionsmetodik, partiturstudium, verkanalys, rytmik, teater, gruppledarskap mm, allt med körutveckling som mål.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4307