Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp

Är du körledare och vill utveckla dina färdigheter i körledning – både pedagogiskt och musikaliskt? Letar du efter ett forum för reflektion, erfarenhetsutbyte och inspiration? Då ger dig denna kurs verktyg för att stärka ditt eget ledarskap.
Utöver de grundläggande ämnena gestik, sång och piano som repetitionsinstrument får du undervisning i metodik, analys, partiturstudium, repertoarkännedom, rytmik mm, allt med din egens och körens utveckling som mål. Egen kör är inget krav men rekommenderas. Kursen ges på onsdagar vid 10 tillfällen per termin.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4608

Anmäl dig nu