Körpedagog, inriktning vuxenkör II, 30 hp

I kursen får du möjlighet att vidare fördjupa dig i det pedagogiska och konstnärliga arbetet med vuxenkör, med målet att utveckla din förmåga att leda kören framåt på ett kreativt och lustfyllt sätt.
Undervisning i gestik, röst, piano som repetitionsinstrument, repetitionsmetodik, partiturstudium, verkanalys, rytmik, gruppledarskap mm. Egen kör krävs. Kursen ges på onsdagar vid 10 tillfällen per termin

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4609

Anmäl dig nu