Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp

Kursen har det pedagogiska och metodiska arbetet med vuxenkör som grund men har också ett starkt fokus på att utveckla studenten som dirigent, i såväl gestisk teknik som gestaltning.

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (AXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i musik eller musiklärarexamen samt Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 hp. Dessutom krävs godkänt färdighetsprov och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4300