Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign, 30 hp

I kursen tränas grundläggande färdigheter i att arbeta med kortfilmsproduktion, visuella effekter och ljuddesign. Den innehåller övning i filmisk gestaltning, videoinspelningsteknik med green screen, compositing, videoredigering och ljudmixning i surround. Färdigheterna tillämpas i projekt som utgår ifrån kortfilmens dramaturgi och förutsättningar. Kursen innehåller även grundläggande övning i den visuella kommunikationens teori.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 45 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng och Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film, 30 högskolepoäng. Alternativt 45 högskolepoäng från Filmvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng och Filmvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1022

Anmäl dig nu