Kriminalitet ur ett utvecklingsperspektiv - när blir det grova våldet ett alternativ?, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om faktorer på olika nivåer som kan påverka utvecklingen av aggressivt och våldsamt beteende och i förlängningen också utövandet av grovt våld. Kursen tar bland annat upp individuella, sociala och miljömässiga förutsättningar som barn och unga kan ställas inför och som kan påverka risken för att man hamnar i kriminella miljöer och/eller begår olika typer av våldsbrott. Studenten kommer få möjlighet att tillämpa förvärvad kunskap på verkliga fall och situationer, bl.a. genom reflektion över hur teoretisk kunskap används, eller kan användas, i praktiskt brottsförebyggande arbete samt problematisering av kriminalpolitiska och praktiska förutsättningar när det gäller att förebygga en negativ utveckling för barn och unga. Kursen riktar sig i allmänhet till dig som är intresserad av att få veta mer om kriminalitet ur ett utvecklingsperspektiv och i synnerhet till dig som arbetar/vill arbeta brottsförebyggande och/eller som träffar barn och unga i arbetet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kuren innehåller en obligatorisk digital sammankomst. Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3386