Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 hp

Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en uppsats som sträcker sig över en hel termin. Studenter kommer praktiskt tränas i och får erfara forskningsprocessen genom att under en hel termin fokusera på att genomföra en omfattande vetenskaplig studie. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor att självständigt kunna svara på vetenskapliga frågeställningar. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver fördjupade kunskaper och förmågor att identifiera och formulera frågeställningar samt planera och undersöka dessa med lämpliga metoder.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 hp på avancerad nivå inom kriminologi där 7,5 hp vetenskaplig metod ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3310

Förkunskapskrav: 15 hp på avancerad nivå inom kriminologi där 7,5 hp vetenskaplig metod ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3610