Kriminologi I, 30 hp

Kursen handlar om att söka svar på frågor som: Vad är kriminalitet? Vad innebär integrativ, evidensbaserad och tillämpad kriminologi? Varför begår människor brott? Hur tänker människor som begår brott? Varför återfaller människor i brott? Hur forskar man om brott och otrygghet och hur identifierar man dess risk- och skyddsfaktorer? Vilka olika inriktningar finns för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser och vad fungerar, och vad fungerar inte, när man vill motverka brott och otrygghet? Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kriminologi, om risk- och skyddsfaktorer associerade med brott och otrygghet, om kriminologins forskningsmetoder och brottsprevention, med integrativ och tillämpad inriktning. Fokus är genomgående på att du ska träna dig i förmågan att tillämpa den förvärvade kunskapen på verkliga fall och situationer.
Övrigt:Hela eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3003