Kriminologi II, 30 hp

Kursen handlar om att söka svar på frågor som: Hur kan man konkret svara på kriminologiska forskningsfrågor och hur kan man rapportera resultaten? Vad säger moderna integrativa teorier och forskning om varför människor begår brott? Vilka konsekvenser får olika typer av brott och hur drabbas människor av brott? Vad har brottsoffer för rättigheter och behov?

Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om kriminologi. Bland annat fördjupade kunskaper om vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning, teorier och forskning om brottslighetens orsaker och risk- och skyddsfaktorer, samt om läran om brottsoffer (viktimologi), allt med integrativ och tillämpad inriktning. Fokus är genomgående att du ska träna dig i förmågan att tillämpa den förvärvade kunskapen på verkliga fall och situationer.
Övrigt:Hela eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 hp från Kriminologi I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3612

Förkunskapskrav: 22,5 hp från Kriminologi I, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3013