Krisernas tid: ekologi och ekonomi under kapitalismen, 7,5 hp

Ordet kris verkar vara överallt nuförtiden. Det sägs att vi lever i en tid kriser, men vad betyder ”kris”? Och vad är egentligen relationerna mellan olika kriser? I turbulenta tider kan det vara smart att ta ett steg tillbaka, och inte bara ropa högst om senaste trenden, men även undersöka bakomliggande orsaker. I denna kurs kommer vi att använda oss av kritisk teori för att utforska ekonomiska och ekologiska kriser i djupet. Varifrån kommer kriserna? Och hur hänger de ihop med kapitalismen? Kursen tar utgångspunkt i boken ”Krisernas tid” (Daidalos 2022), men diskuterar teman bredare än själva boken, när vi lyfter centrala frågor i vår tid: vad är en kris – och vad betyder att vi lever i kriser just nu?

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1451

Anmäl dig nu