Kulturanalytiska perspektiv på mat och måltider, avancerad nivå, 7,5 hp

Det vi äter och dricker idag är laddat med många sociala och kulturella betydelser som har skiftat över tid och rum. Denna kurs ämnar att ge perspektiv på matkultur utifrån ett kulturanalytiskt angreppssätt. Studenterna ges möjlighet att undersöka mat och måltider igår och idag, i relation till människor och samhälle. Kunskaper och metoder som kan vara användbara för att förstå våra matval och utveckla (hållbara) måltider.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i ett huvudområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H6002

Anmäl dig nu