Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 hp

I kursen fördjupas några av kunskapsområdena inom kulturgeografi som tas upp i grundkursen. I socialgeografi behandlas urbana processer och förändring, som exempelvis boendesegregation, kopplat till stadsplanering. I ekonomisk geografi läggs tonvikten på teoribildningar om ekonomisk-geografisk utveckling på regional, nationell och internationell nivå. Arbete med GIS (Geografiska informationssystem) och andra metoder ingår. Kursen avslutas med ett projektarbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på delkurserna Introduktion till kulturgeografi, 7,5 högskolepoäng, Ekonomisk geografi I, 7,5 högskolepoäng, Befolkning, urbanisering och mobilitet, 7,5 högskolepoäng från Kulturgeografi, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1304

Förkunskapskrav: Godkänt resultat på delkurserna Introduktion till kulturgeografi, 7,5 högskolepoäng, Ekonomisk geografi I, 7,5 högskolepoäng, Befolkning, urbanisering och mobilitet, 7,5 högskolepoäng från Kulturgeografi, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1605