Kulturgeografi, grundkurs, 30 hp

Kulturgeografi handlar om människor i förhållande till platser, regioner och till naturen. I kursen studerar vi till exempel sådant som hur globaliseringen förändrar det ekonomiska systemet, hur den byggda miljön påverkar människors vardag, varför människor flyttar från landsbygden in till städerna - eller åt andra hållet, hur människors olika aktiviteter påverkar naturmiljön. Kulturgeografi handlar med andra ord om olika fysiska, sociala och ekonomiska processer i samhället och hur det formar och formas av platser, regioner, eller i större skala, det globala systemet.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1012

Anmäl dig nu