Lean Grundkurs, distans, 7,5 hp

Lean-modellen anses av vissa vara ett paradigmskifte i sättet att leda och utveckla sin verksamhet. Lean handlar inte bara om tillverkning utan de principer och verktyg som beskrivs inom modellen kan med fördel användas inom alla typer av organisationer.
Lean är en filosofi som handlar om att minimera och förebygga slöseri och fokusera på det som är värdeskapande i våra processer. Genom ett ledarskap som fokuserar på kunden och som lägger grunden för ömsesidigt förtroende i organisationen syftar Lean och dess principer och arbetssätt till att öka kundnöjdheten, säkra organisationens framtid och ge trygghet för medarbetarna.

Kursen syftar till att ge kunskaper om vad som karaktäriserar Lean, vilka vinster en organisation kan göra genom att arbeta med de grundläggande principerna inom Lean, ge kännedom om bakgrunden till Lean och varför Lean har fått en stor betydelse för dagens organisationer. Det är viktigt med en god förståelse för de grundläggande principer som Lean bygger på och hur de samverkar till en helhetssyn. Det är också betydelsefullt att förstå kopplingen mellan kvalitetsutveckling och Lean, hur man kan införa Lean i olika organisationer och vilka faktorer som är viktiga för framgång. Kursen ger kunskap om hur man använder de grundläggande metoderna inom Lean för att analysera och effektivisera värdeflöden och reducera slöserier.

Kursen avslutas med en överblick över verktyg som är vanliga inom Lean samt några inblickar i fördelarna med samverkan mellan Lean och Sex Sigma och spridning av Lean till nya områden.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Distanskurs med kommunikation via den digitala lärplattformen Blackboard. En obligatorisk digital träff.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5632