Lean Grundkurs, distans, 7,5 hp

Lean är ett förhållningssätt och i grunden en filosofi som under många decennier har tillämpats inom skilda typer av verksamheter för att skapa mindre strul och mer lönsamhet. Med en processorientering som bas ligger ett stort fokus på flöden och flödeseffektivitet, vilket hjälper till att skapa helheter inom såväl industri, vård, och förvaltning m.m. Genom ett ledarskap som fokuserar på kunden och som lägger grunden för ömsesidigt förtroende i organisationen syftar Lean och dess principer och arbetssätt till att öka kundnöjdheten, säkra organisationens framtid och ge trygghet för medarbetarna.

Kursen syftar till att ge kunskaper om vad som karaktäriserar Lean, vilka vinster en verksamhet kan göra genom att arbeta med de grundläggande principerna inom Lean och även ge kännedom om bakgrunden till Lean. Inom Lean läggs stor vikt vid att identifiera och förbättra de värdeflöden som levererar kundvärde och motsvarande, bland annat genom att minimera och förebygga leanslöserier. För att kunna arbeta framgångsrikt med Lean krävs ett tydligt, insatt ledarskap som väl känner sin verksamhet och även filosofin inom Lean samt de verktyg/metoder som ingår. I annat fall riskerar man att inte kunna tillsätta de resurser som krävs för en implementering.

Det är viktigt med en god förståelse för de grundläggande principer som Lean bygger på och hur de samverkar till en helhetssyn. Det är också betydelsefullt att förstå kopplingen mellan kvalitetsutveckling och Lean, hur man kan införa Lean i olika organisationer och vilka faktorer som är viktiga för framgång. Kursen ger kunskap om hur man använder de grundläggande metoderna inom Lean för att analysera och effektivisera värdeflöden och reducera slöserier.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Distanskurs med kommunikation via den digitala lärplattformen BB Learn. En obligatorisk digital träff.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5336

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Distanskurs med kommunikation via den digitala lärplattformen BB Learn. En obligatorisk digital träff.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5636