Ledarskap för organisation och arbetsliv, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för ledarskapsfrågor i organisationer och arbetsliv. Ledarskap och ledarskapets betydelse för utveckling och förändring inom olika typer av organisationer jämförs och diskuteras. Du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse för arbetslivspedagogiskt perspektiv på ledarskap, organisering och lärande i organisationer.

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad. Tillgång till internetansluten dator krävs. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Övrigt
Kursen ingår även som en delkurs inom kursen: Arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1627

Anmäl dig nu