Linjär algebra II, 7,5 hp

Kursen behandlar inre produktrum, QR-faktorisering, Fourierserier, komplexa vektorrum, singulärvärdesuppdelning, numeriska metoder för SVD och glesa matriser.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Flervariabelanalys, 9 högskolepoäng och Algebraiska strukturer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5043

Förkunskapskrav: Flervariabelanalys, 9 högskolepoäng och Algebraiska strukturer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5345