Linjär analys, 7,5 hp

Denna kurs introducerar normerade rum (Banachrum) och rum med en inre produkt (Hilbertrum). Teorin används sedan för att analysera och lösa ordinära differentialekvationer, integralekvationer och för att motivera och analysera Fouriertransformen.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Linjär algebra II, 7,5 högskolepoäng, Komplex analys, 6 högskolepoäng och Differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Övrigt: Kursen ges på engelska om utbytesstudenter deltar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5350