Ljudteknik II, 7,5 hp

Ljudteknik II är en fördjupningskurs i ljudteknisk utrustning och handhavande med inriktning på inspelning och mix.

Undervisningen utgörs av videoföreläsningar (Skype), material för mix och masterings bearbetning samt litteratur. Uppgifter är både skriftliga och klingande.

Kursen har tre träffar, via Skype, för reflektion av arbetsmaterial. Dessa träffar är obligatoriska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Ljudteknik I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4314

Förkunskapskrav: Ljudteknik I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4613

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Ljudteknik I, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V4614