Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om att söka och värdera kunskaper på vetenskaplig nivå och att självständigt formulera, undersöka problem med relevans för huvudområdet måltidskunskap och värdskap. Det självständiga arbetet ger dig möjlighet att tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder, och ställa de egna resultaten i relation till tidigare forskning. Du utvecklar också din analytiska förmåga och vetenskapliga förhållningssätt genom att kritiskt granska andra studenters självständiga arbeten.

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp i måltidskunskap och värdskap där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Alternativt 90 hp i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller konstnärligt ämnesområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs 15 hp på avancerad nivå varav 7,5 hp i vetenskaplig metod samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6605

Förkunskapskrav: 90 hp i måltidskunskap och värdskap där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Alternativt 90 hp i ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller konstnärligt ämnesområde där ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Dessutom krävs 15 hp på avancerad nivå varav 7,5 hp i vetenskaplig metod samt Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6006