Måltidskunskap och värdskap, Examensarbete, kandidatkurs, 15 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om att söka och värdera kunskaper på vetenskaplig nivå och att självständigt formulera, undersöka problem med relevans för huvudområdet måltidskunskap och värdskap. Det självständiga arbetet ger dig möjlighet att tillämpa kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, och ställa de egna resultaten i relation till tidigare forskning. Du utvecklar också din analytiska, kreativa och retoriska förmåga och genom att opponera på och försvara ett självständigt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap G1F/G1E/G2F inklusive Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng samt Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod, 3 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6601

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap G1F/G1E/G2F inklusive Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng samt Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod, 3 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6002