Måltidskunskap och värdskap, Vetenskaplig metod, 3 hp

Kursen vänder sig till dig som är på väg att skriva ett examensarbete och som redan har grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod. I kursen ges tillfälle att ytterligare fördjupa sig i ett urval av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder med fokus på hur analys av data genomförs.
Övrigt:Kursen läses parallellt med ordinarie program inom måltidskunskap och värdskap, termin 6, under period 1 och 2 på vårterminen.

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap G1F/G1E inklusive Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6602

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i måltidskunskap och värdskap G1F/G1E inklusive Måltidskunskap och värdskap, Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V6003