Mångfald i klassrummet, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om fenomenet mångfald inom skola och undervisning. Det innebär bland annat att du analyserar och problematiserar strategier för, och konsekvenser av, mångfald i klassrummet. En återkommande fråga under kursens gång gäller hur interkulturalitet formas i mötet mellan interkulturella samhällen och skola. Akademiska texter och skönlitteratur används som verktyg för kritisk reflektion.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1625

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1027