Människa-dator-interaktion, 7,5 hp

Denna kurs introducerar grunder för multimodala interaktionsmetoder (dvs som kombinerar t ex tal, syn och beröring) och teknologier som behandlar grundläggande principer i människocentrerat design, förkroppsligad interaktion och mänsklig perception. Särskild betoning ägnas åt:

• Evidence-baserade empiriska metoder för studier av mänskligt beteende i naturalistiska interaktionsinställningar, och
• Tillämpningar av multimodala mänskliga interaktionsprinciper i visuell och audiovisuell design (t.ex., som relevant i media, gränssnitt, bildspråk, nedsänkning)

Kursen kommer att introducera studenter till landskapet av multimodalitet och mänsklig interaktion från kognitiva, formella modellering, beräknings-, design- och empiriska perspektiv. Praktiskt arbete kommer att innebära att lära sig att genomföra systematisk multimodal analys av mänskliga faktorer som relevanta för interaktionsdesign.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng och Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5016

Anmäl dig nu