Människa-dator-interaktion, 7,5 hp

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar för och konsekvenser av att använda en dator som redskap för att lösa uppgifter. Kursen tar i detalj upp några olika principer och tekniker för hur man praktiskt konstruerar och utvärderar användargränssnitt. Den praktiska delen fokuserar på utformningen av gränssnitt och implementering i ett lämpligt programmeringsspråk.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng och Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5613

Anmäl dig nu