Mäns våld mot kvinnor, 15 hp

Kursen ger dig ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Genom att studera och jämföra olika teoretiska perspektiv på våld och analysera deras konsekvenser för praktiskt arbete mot våld bidrar kursen med kunskap för den som arbetar professionellt med dessa frågor eller den som vill fördjupa sina kunskaper inom området. Kursen ger ett mångvetenskapligt perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer baserat på forskning inom statskunskap, genusvetenskap, socialt arbete och rättsvetenskap. Framväxten av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som egna politikområden, lagstiftning på området, samt forskning om aktörer som socialtjänst och kvinnojourer behandlas i kursen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1307

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1609

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1607