Mäns våld mot kvinnor, 15 hp

Kursen tar upp teoretiska och analytiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och deras barn samt våld i nära relationer. Genom att studera och jämföra olika perspektiv och analysera deras konsekvenser för praktiskt arbete för att motverka mäns våld och våld i nära relationer vill kursen bidra till tvärvetenskaplig kunskap för den som arbetar professionellt med dessa frågor eller den som vill fördjupa sina kunskaper inom området. Kursen ger ett mångvetenskapligt perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer baserat på forskning inom statskunskap, genusvetenskap, socialt arbete och rättsvetenskap. Framväxten av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som politikområde, lagstiftning på området, teorier om mäns våld mot kvinnor samt forskning om aktörer som socialtjänst och kvinnojourer tas upp i kursen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1006

Anmäl dig nu