Matematik för statistiker, 7,5 hp

Kursen behandlar den matematik som krävs för fördjupade studier i statistik på grundnivå. I kursen ingår matematisk analys och matrisalgebra, med fokus på dess roll inom statistikämnet.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Godkända resultat om minst 22,5 hp i statistik som ska innehålla 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt Statistik, inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2060