Matematik för statistiker, 7,5 hp

Kursen behandlar den matematik som krävs för fördjupade studier i statistik på grundnivå. I kursen ingår matematisk analys och matrisalgebra, med fokus på dess roll inom statistikämnet.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp och 3 hp från Data mining and business analytics, 15 hp. Alternativt 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp och 1,5 hp från Regressionsanalys, 7,5 hp.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V2044