Matematik, historik och logik, 1,5 hp

Kursen tar upp matematikens historia, speciellt skeenden relaterade till krisen kring matematikens grunder i början av 1900-talet, matematisk logik, och den moderna synen på matematikens grunder.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i matematik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5049