Matematik, politik och etik, 1,5 hp

Kursen behandlar matematikens påverkan på samhället och samhällets påverkan på matematiken, samt etik och jämställdhet inom matematik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i matematik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5641

Anmäl dig nu