Matematik, praktik och estetik, 1,5 hp

Kursen behandlar matematikens roll i tillämpningar, dess samhällsrelevans, matematikens estetik och estetikens matematik.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 15 högskolepoäng i ämnet matematik.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5647