Matematisk modellering och problemlösning, 6 hp

Kursen ger grundläggande färdigheter i matematisk modellering och problemlösning.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Flervariabelanalys, 9 högskolepoäng och Kombinatorik, 6 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5638

Förkunskapskrav: Flervariabelanalys, 9 högskolepoäng och Kombinatorik, 6 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5040