Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper inom sannolikhetslära och matematisk statistik, inklusive skattningar och inferensteori.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Differential- och integralkalkyl, 6 hp från Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5643

Anmäl dig nu