Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper och färdigheter inom klinisk mikrobiologi med fokus på bakterier. Kursen fokuserar på hela diagnostikkedjan samt karakterisering av bakterier som orsakar sjukdom hos människor. Kursen ger även kunskap om hur bakterier sprids och infekterar människor samt hur man använder olika metoder för att karaktärisera och studera spridning av bakterier. Kursen har ett one-health-perspektiv.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Undervisningsformen är distans med obligatoriska sammankomster (fysiska och/eller digitala). Kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7386

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Undervisningsformen är distans med obligatoriska sammankomster (fysiska och/eller digitala). Kommunikationsverktyget är Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7638