Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för datortomografi och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att fördjupa din kunskap och färdighet om och förståelse för teknik, fysik och metodik samt hur dessa områden påverkar den diagnostiska bilden i samband med en datortomografiundersökning. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik genom olika moment i kursen. I kursen diskuteras även bildframställning, felkällor inom området samt patient- och undersökningsförberedelser. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. Det ingår också att skriva en rapport som redovisas muntligt.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik 7,5 hp eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Blackboard. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7030

Förkunskapskrav: Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik 7,5 hp eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Bb Learn. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7338