Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för datortomografi och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta med datortomografi på ett säkert och effektivt sätt. Du lär dig fördjupade kunskaper om datortomografi, med fokus på teknik, fysik och metodik samt hur dessa områden påverkar den diagnostiska bilden i samband med en datortomografiundersökning. I kursen ingår även kvalitetssäkring, patientperspektiv, bild- och dosoptimering, säkerhet och den senaste utvecklingen inom datortomografi samt hållbar utveckling. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik genom olika moment i kursen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik 7,5 hp eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Bb Learn. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7637