Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom det medicinska vetenskapsområdet. Du får möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i att skriva forskningsplan, forskningsanslagsansökning och en litteraturöversikt inom ett relevant område. Du skaffar dig även förmåga att integrera teori och praktik i statistik och klinisk prövning. Att systematiskt reflektera och värdera ingår i kursen genom t ex opposition och evaluering av varandras resultat. I kursen ingår skriftlig och muntlig framställning av vetenskapliga texter.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen 15 hp eller motsvarande.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Blackboard. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7020

Anmäl dig nu