Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod inom medicinsk laboratorievetenskap.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin, radiografi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget är Bb Learn. 3-5 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7323