Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för nuklearmedicin och nuklearmedicinska undersökningsmetoder och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. Du får möjlighet att fördjupa din kunskap och färdighet om och förståelse för teknik, fysik, metodik och diagnostik i samband med PET/CT och SPECT undersökningar. Du skaffar dig förmåga att underlätta integreringen mellan teori och praktik genom olika moment i kursen. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. Att systematiskt reflektera och värdera ingår. Det ingår också att skriva en rapport som redovisas muntligt.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller radiografi. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Blackboard. 1-3 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7029

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller radiografi. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Bb Learn. 1-3 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7336