Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för biomedicin/medicin som vill fördjupa dina kunskaper inom det medicinska vetenskapsområdet med speciellt fokus på molekylära sjukdomsmekanismer hos människan på cellulär, vävnads-, organ- och systemisk nivå. Du får genom kursen möjlighet att utveckla kunskap och förståelse inom patofysiologi och patologi i relation till den friska kroppens fysiologiska funktioner samt diagnostiska metoder. Olika kursmoment och övningar utvecklar din förmåga att integrera teori med praktiska tillämpning av kunskap samt att med ett kritiskt förhållningssätt systematiskt diskutera, reflektera och värdera det kunskapsstoff och frågor som kursen tar upp.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i , biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, biomedicin, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Blackboard. 1-3 obligatoriska webbaserade träffar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7636