Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för biomedicin/medicin som vill fördjupa dina kunskaper inom det medicinska vetenskapsområdet. Du kommer få fördjupade kunskaper inom patofysiologi och patofysiologiska mekanismer som grund för sjukdomsutveckling i kroppens vävnader och
organsystem samt översiktligt relaterade diagnostiska metoder molekylära sjukdomsmekanismer hos människan på cellulär, vävnads-, organ- och systemisk nivå. Du får genom kursen möjlighet att utveckla kunskap och förståelse inom patofysiologi och patologi i relation till den friska kroppens fysiologiska funktioner samt diagnostiska metoder.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, biomedicin, farmakologi, medicin, omvårdnadsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B och Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7337

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng på grundnivå, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin, farmakologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad. Kommunikationsverktyget Bb Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7636