Medicin, Handledning i klinisk verksamhet, grund, 1,5 hp

Kursen ”Handledning i klinisk verksamhet, grund” syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter gällande handledning inom hälso- och sjukvården. Kursen behandlar pedagogiska och teoretiska grundprinciper för lärande med fokus riktat på frågor och utmaningar avseende handledning.

Målgruppen är kliniska handledare inom olika professioner med inriktning mot medicin- och omvårdnadsvetenskap. Utbildningen motsvarar de kunskaper och färdigheter på grundläggande nivå som behövs för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST samt handledningsuppdrag gällande personal med grundutbildning inom professionerna: arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, kurator, röntgensjuksköterska, sjuksköterska samt utbildningar till specialistsjuksköterska.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för medicinska vetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen, audionomexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjuksköterskeexamen eller socionomexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H8600

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen, audionomexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjuksköterskeexamen eller socionomexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H8601

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen, audionomexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjuksköterskeexamen eller socionomexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V8600

Förkunskapskrav: Arbetsterapeutexamen, audionomexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjuksköterskeexamen eller socionomexamen.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V8601