Medicin, Hjärtsjukdomar, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kardiologiska behandlingsmetoder och diagnostik vid hjärtsjukdom samt öka förståelsen för den hjärtsjuke patientens problem och behov. Kursen inleds med en vecka föreläsningar, därefter distansstudier och sedan avslutas kursen med en skriftlig salstentamen på Örebro universitet.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 30 högskolepoäng i medicin.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7623

Anmäl dig nu