Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film, 30 hp

Kursen bygger vidare på Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, inriktning film. Vi fördjupar oss i filmteori och du får tillsammans med dina studiekollegor skapa och reflektera kring en egen dokumentärfilm. Dessutom får du träning i vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Kursen avslutas med ett självständigt arbete.

Fördjupning

Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen (G1E)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 21 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1316

Förkunskapskrav: 18 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1624