Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

I kursen tillägnar du dig kunskap om centrala teorier och metoder inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Här behandlas teorier som rör mediernas innehåll, funktioner samt mediernas publiker. Vidare studeras också teorier som rör PR, organisationer och organisationskommunikation. Du får även verktyg att identifiera och lösa kommunikationsvetenskapliga problem med ett vetenskapligt och strategiskt förhållningssätt. Höstterminens kurs ges på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1014

Förkunskapskrav: 22,5 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1318