Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 hp

Kursen ger dig kunskaper om olika teorier om medier, samhälle och PR och förmåga att göra jämförelser mellan dessa. Du får självständigt analysera och kritiskt granska medietexter utifrån maktperspektiv som tar hänsyn till etnicitets-, genus- och klassfrågor. I kursen studeras också organisationer och organisationskommunikation. Du får verktyg att identifiera och lösa kommunikationsvetenskapliga problem med ett vetenskapligt och strategiskt förhållningssätt. Höstterminens kurs ges på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 22 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1004

Förkunskapskrav: 22 högskolepoäng från Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V1021

Anmäl dig nu